Odporúčania Semalt o tom, ako vykonávať testovanie použiteľnosti webových stránok

ABM College: 10 Must-have Skills For UI/UX Designers 2022

Kedy môžete povedať, či je webová stránka užitočná a užívateľsky prívetivá? Ak používateľ navštívi vašu webovú stránku, môže si rýchlo overiť, či obsah prezentovaný na nej zodpovedá jeho dopytu.

Ako web vyzerá, ako sú usporiadané jednotlivé prvky, ako sú zvolené farby webu, ale aj technické parametre, napr. rýchlosť načítania obsahu – to všetko určuje použiteľnosť webu. Použiteľnosť webovej stránky je navyše dôležitým faktorom fungovania online obchodu. Preto stojí za to rozhodnúť sa otestovať použiteľnosť vášho webu a zistiť, čo funguje a čo potrebuje zlepšenie.

Ako skontrolovať použiteľnosť webovej stránky?

Pri kontrole použiteľnosti webovej stránky musíme pamätať v prvom rade na používateľa. Práve používateľ by mal mať z používania vašej webovej stránky najväčšiu radosť.

Preto je dobré mať funkčné, jednoduché a ľahko ovládateľné menu, vďaka ktorému bude ľahšie nájsť potrebné informácie. Jasné rozloženie webovej stránky mu tiež umožní zorientovať sa na webovej lokalite, najmä preto, že používatelia ju zvyčajne skenujú a obzerajú sa po nej, pričom sa viac zameriavajú na to, čo ich upúta.

Pamätajte, že vzhľad webovej stránky nie je len prehľadné rozloženie a prepracovaný dizajn. Ide aj o plánovanie miesta pre reklamy tak, aby nezasahovali do používania webovej stránky a neodvádzali pozornosť od relevantného obsahu. Tiež sa oplatí zbaviť sa ťažkopádnych skriptov a zbytočných animácií.

Testovanie použiteľnosti webu – aké sú možnosti?

Ein Usability-Test macht Ihre B2B-Website besser | VERDURE

1. Odborná analýza

Jednou z metód, ktorú môžete použiť, ak chcete skontrolovať použiteľnosť svojho webu, je hľadať pomoc od odborníkov. V mnohých spoločnostiach existujú samostatné oddelenia zodpovedné za webovú analýzu.

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na SEO agentúru ktorý veľmi dobre vie, že určovanie polohy bez testovania použiteľnosti a webovej analýzy nefunguje. Analýza vykonaná odborníkmi umožní určiť, či je vzhľad stránky (jej dizajn) pre používateľa vhodný, ako je usporiadaná informačná architektúra, aké je rozloženie stránky a navigácia a či je stránka funkčná. UX audit je realizovaný na základe skúseností odborníkov.

Odborná analýza identifikuje základné chyby a problémy, ktoré bránia používaniu vašej webovej stránky. Úlohou odborníkov je tiež testovať rôzne riešenia. Pri vykonávaní auditu je základom sformulovanie určitých hypotéz o užitočnosti webu. Hypotézy sú založené na štatistických údajoch získaných z Google Analytics a spoliehajú sa aj na skúsenosti odborníkov. Ďalším krokom je overenie hypotéz pomocou rôznych nástrojov, ako je Dedicated SEO Dashboard, napr. aplikácia A/B testov. Takéto hodnotenie webovej stránky umožňuje identifikovať prvky, ktoré je potrebné zmeniť alebo zlepšiť. V skutočnosti, vyhradený informačný panel SEO je jednoduchý a priamočiary nástroj na kontrolu webových stránok. Poskytuje vám informácie o SEO vašej stránky, ako je rýchlosť načítania, chyby HTML a hĺbka prekliknutia. Týmto spôsobom môžete hĺbkovo analyzovať údaje a získať užitočné informácie.Mnoho používateľov hovorí, že Vyhradený SEO Dashboard je pokročilá verzia Google Search Console s celým radom technických funkcií SEO. Ak spravujete veľkú stránku alebo stránku elektronického obchodu s mnohými typmi stránok, tento nástroj môže byť pre vás tou najlepšou voľbou.

Vyhradený informačný panel SEO vám umožňuje zobraziť oblasti vašej lokality, ktoré neboli zobrazené, aby ste zaistili, že Google bude mať prístup k obsahu vašej lokality.

Odborníci môžu web otestovať aj na základe heuristického vyhodnotenia. Vďaka tomuto prístupu okrem iného kontrolujú, či používateľ vie, aké zmeny sa na danej stránke objavujú a či dostáva upozornenia a ako rozumie všetkým informáciám na webe.

Jedným z heuristických princípov tohto prístupu je aj zabezpečenie slobody používateľa. To znamená, že používateľ má slobodu navigovať a vykonávať akcie na webovej stránke. Ďalšia vec, ktorú treba analyzovať, je konzistencia stránky. Sú tlačidlá s výzvou na akciu rovnaké na celom webe, aký majú tvar a kde sú umiestnené? Vďaka heuristickému posúdeniu sú odborníci schopní analyzovať a kontrolovať mnohé prvky webu a výsledkom týchto akcií bude stránka ušitá na mieru používateľa :)

2. Audit benchmarkingu

Porovnanie s úspešnou konkurenciou na trhu môže poskytnúť zaujímavé informácie o fungovaní daného odvetvia. Je dobré mieriť vysoko a využívať už overené riešenia, preto je dôležité porovnanie s webmi uznávanými v danom odvetví ako vzorové. Pri takomto audite sa oplatí venovať pozornosť kompaktnosti, funkčnosti a vzhľadu webových stránok našich konkurentov. Nebojme sa poučiť zo skúseností iných, ale skúsme zaviesť aj vlastné riešenia.

3. Správanie používateľov

Kto nám poskytne cenné informácie o použiteľnosti našej webovej stránky, ak nie používatelia!? Keď uvidíte, ako sa na stránke pohybujú a aké prvky upútajú ich pozornosť, pomôže to zlepšiť váš web. Správanie používateľov možno skontrolovať výberom cieľovej skupiny a pozorovaním ich správania moderátormi pridelenými na túto úlohu alebo pomocou zariadenia na sledovanie očí. Druhým spôsobom je vzdialene sledovať ich správanie.

Prieskum za účasti moderátora spočíva v určení konkrétnych úloh, ktoré musí skúmaná skupina vykonať. Dokážeme tak zistiť, či respondenti bez problémov plnia zadané úlohy, či im nerobí problém sa na stránke orientovať a či sa vôbec stretávajú s ťažkosťami pri používaní stránky. Ďalšou formou takéhoto výskumu je prieskum sledovania očí, ktorý umožňuje analyzovať vizuálnu cestu používateľa, ktorý si prehliada našu webovú stránku a odráža tak jeho rozhodovací proces.

Táto metóda umožňuje získať informácie ako: kam užívateľ zameriava svoj zrak, ako dlho a na ktoré oblasti sústreďuje svoju pozornosť a ktoré úplne ignoruje a aké je usporiadanie jednotlivých prvkov a ich veľkosť. upútať pozornosť používateľa. Potom sa vytvorí tepelná mapa. Farby na takejto mape majú rôznu intenzitu a zodpovedajú záujmu používateľa o konkrétne oblasti webu. Takéto hodnotenie webových stránok je drahá možnosť, ale môžete nájsť spoločnosti, ktoré sa na takýto prieskum špecializujú.

Vzdialené sledovanie správania používateľov sa zameriava predovšetkým na sledovanie pohybu myši na webe. Takýto test je možné vykonať pomocou špecializovaných programov. Vďaka tomu sa bude zaznamenávať pohyb myši, ktorý nám povie, ako sa používatelia po stránke pohybujú, na čo klikajú, aké karty otvárajú alebo ako stránku posúvajú. Ušetrená návštevnosť môže tiež vytvoriť takzvanú heatmapu, ktorá zobrazuje miesta webu, ktoré priťahujú najväčšiu pozornosť používateľov. Pomáha to umiestniť najdôležitejšie informácie do týchto oblastí.

Na hodnotení webových stránok záleží!

5 Reasons Reputation Management is Critical for Your Business — AeroParts  Now All-In-One Aircraft Parts Sales Platform

Vytvorenie vlastnej webovej stránky bez ohľadu na to, či ju robíte svojpomocne alebo ju zveríte do rúk špecialistov, si vždy vyžaduje čas a vyžaduje premyslený koncept. V mnohých prípadoch sa tiež ukazuje, že napriek úsiliu a financiám vloženým do dizajnu stránky neplní svoj hlavný účel. Nie je zisková, nikto ju nenavštevuje a používatelia na takejto stránke nechcú tráviť čas. Tu je rozhodujúca použiteľnosť. Preto v tejto veci stojí za to usilovať sa o dokonalosť!

Ak sa staráte o užitočnosť svojho webu, môžete sa postarať aj o zvýšenie návštevnosti. Návštevnosť stránky je pre Google dôležitou informáciou o jej fungovaní, ktorá sa neskôr premietne do pozície stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Nezabudnite, že stránka by mala byť intuitívna, aby používateľ vedel o čo ide a po pár sekundách ju neopustil. Nechcete, aby sa miera okamžitých odchodov zvýšila a nanešťastie ani ten najhodnotnejší obsah neudrží používateľa na stránke, ak je pre ňu navigácia únavná.

Dobre prevedený test použiteľnosti poskytne množstvo cenných informácií, no predovšetkým sa premietne do fungovania vášho webu. Od používateľa, ktorý príde na web, totiž očakávame určité akcie, či už ide o nákup, prečítanie článku alebo odoslanie dopytu. Vyhodnotenie webu nám umožní zistiť, kam umiestniť danú výzvu na akciu, akú veľkosť majú mať titulky atď. Vo výsledku bude spokojný užívateľ aj majiteľ webu :)

send email